Kállói Idősek Otthona Szociális Közhasznú Társaság

fejlec
Kálló a Cserhát hegység délfelé ellaposodó domborulatának egyik mélyedésében, a váci völgy bejáratánál fekszik. Nógrád megye legdélebbi települése. Kelet felől a Vanyarc patak nagy kanyarulattal fordul Verseg felé, hogy egy másik patakkal egyesülve Hatvannál beleömöljön a Zagyvába. Az Almavölgyi patak kettészeli a falut. A „káposztásoknál” lép be a helységbe, és a keleti részén egyesül a Vanyarc patakkal. Itt egy jól kiépített forrást is találunk, amely mellett kipihenheti az utazó a fáradalmakat. Dombtetőn épített katolikus templomának tornya messzire látszik, belül is szépen felújított.

Az idősek otthona megközelíthető - a Budapest Népstadion állomásról induló távolsági autóbusszal, gépkocsival a 3-as főközlekedési úton, vagy az M3-as autópálya aszódi leágazásától Kartalon és Versegen keresztül. Budapesttől hozzávetőlegesen 60 km a távolság.

Magán otthon

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent. Teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon. Célunk az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése. Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény, azon személyek részére, akik a nyugdíjkorhatárt betöltötték, szociális és egészségi állapotuk folyamatos gondozást igényel, de tartós kórházi kezelésre nem szorulnak.

Az intézmény bentlakásos elhelyezést nyújtó idősek otthona, melynek célja az időskorúak ellátása,gondozása, ápolása.

Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, a lakhatás feltételeiről, a napi 24 órás szolgálatról. Folyamatos a fűtés, a világítás, a hideg- és a melegvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés. Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak szerint.

Idézet

"Bármerre visz életed,csak egy célod legyen:
Segíteni mindig, mindenütt a többi emberen!"

pajazat

A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0284 számú,

A Kállói Idősek Otthona épületeinek felújítása,

átalakítása és bővítése tárgyú projektre

37.037.661 Ft támogatásban részesültünk.